دوره های آموزش ماساژ

کاربر ماساژ

توضیحات دوره

ماساژ تایلندی

توضیحات دوره

ماساژ رفلکسولوژی

توضیحات دوره

ماساژ شیاتسو

توضیحات دوره

ماساژ صورت

توضیحات دوره

ماساژ لاغری

توضیحات دوره

ماساژ آروماتراپی

توضیحات دوره

ماساژ سنگ داغ

توضیحات دوره

ماساژ سوئدی

 

توضیحات دوره

ماساژ ایرانی

دلک و غمز

توضیحات دوره

دیپ دیشو

(بافت عمقی)

توضیحات دوره

ماساژ شمع

 

توضیحات دوره

آموزشگاه قانون موفقیت

دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد و تمام مدارک صادر شده توسط این موسسه هفت برگ سبز از خود سازمان می باشد و البته با نهادهای معتبر داخلی و خارجی نیز برای برگزاری دوره های آموزشی همکاری هایی نیز داریم.

آموزشگاه قانون موفقیت

این محتوا با رمز محافظت می شود.

تماس برای مشاوره