دوره های آموزشی قانون موفقیت

ذوره آموزشی کاربر ماساژ

اموزش کاربر ماساژ


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ رفلکسولوژی


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

دوره آموزشی طب سوزنی

آموزش طب سوزنی


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۲.۵۵۵۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

آموزش ماساژ سنگ

آموزش ماساژ سنگ


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره:۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

آموزش ماساژ نقاط ماشه ای

آموزش ماساژ نقاط ماشه ای


✏️ مدرک دوره
: مدرک معتبر
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

آموزش عنبیه شناسی

آموزش عنبیه شناسی


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۲.۵۵۵۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

آموزش ماساژ نقاط ماشه ای

آموزش ماساژ نقاط ماشه ای


✏️ مدرک دوره
: مدرک معتبر
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

ذوره آموزشی کاربر ماساژ

اموزش کاربر ماساژ


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

آموزش ماساژ سنگ

آموزش ماساژ سنگ


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره:۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

دوره آموزشی ماساژ رفلکسولوژی

ماساژ رفلکسولوژی


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

آموزش عنبیه شناسی

آموزش عنبیه شناسی


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۲.۵۵۵۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

دوره آموزشی طب سوزنی

آموزش طب سوزنی


✏️ مدرک دوره
: فنی و حرفه ای
🗓تاریخ برگزاری:۱۲ تا ۱۴ مهرماه
💸قیمت دوره: ۲.۵۵۵۰۰۰ تومان

جهت ثبت نام تماس بگیرید.


۰۹۱۲۳۲۶۶۷۸۳

آموزش های حضوری قانون موفقیت

جذابیت و زیبائی

دوره آموزشی مراقبت از پوست

اطلاعات بیشتر
دانش کهن ایران زمین

دوره طب سنتی و گیاهان داروئی

اطلاعات بیشتر
دوره های ماساژ

آموزش کامل انواع ماساژ

اطلاعات بیشتر

آموزشگاه فنی و حرفه ای قانون موفقیت

آموزشگاه فنی و حرفه ای قانون موفقیت دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد و تمام مدارک صادر شده توسط این موسسه هفت برگ سبز از خود سازمان می باشد و البته با نهادهای معتبر داخلی و خارجی نیز برای برگزاری دوره های آموزشی همکاری هایی نیز داریم.

افتخار همکاری موسسه قانون موفقیت

آموزشگاه قانون موفقیت

ارتباط با موسسه قانون موفقیت

تلفن تماس

۰۲۱۷۷۱۳۶۱۴۰ - ۰۲۱۷۷۱۸۶۸۳۶ - ۰۲۱۷۷۱۹۶۱۵۲

ایمیل

support@ghmovafagh.ir

آدرس

تهران میدان رسالت خیابان فرجام بعد از آیت پلاک ۸۸۶ طبقه ۴ واحد ۱۵

این محتوا با رمز محافظت می شود.

تماس برای مشاوره